Thai | English
ดูของขวัญในตระกร้า   
    การศึกษา
    อนามัย
    อาหารและอาชีพ
    โครงการพิเศษต่างๆ
    บริจาคโครงการอื่นๆ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 88
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,095,758
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ

นางสยาม ผู้ใหญ่บ้านในโครงการพัฒนา ความอยุ่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชน หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
[21 มิถุนายน 2559 11:49 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1053 คน

เสียงที่รอการเติมเต็ม

“ที่นี่เรามีปัญหาเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้มาตลอด  น้ำที่บ้านเราขุ่น เค็ม เราต้องซื้อน้ำดื่มน้ำใช้กัน เพราะถ้าใช้น้ำที่มีอยุ่จะคันเป็นโรคผิวหนังได้ และยังไม่มีแหล่งน้ำ ที่กักเก็บน้ำ ทำให้น้ำสำหรับทำการเกษตรไม่เพียงพอ ฝนทิ้งช่วงนานด้วยค่ะ เราเลยอยากให้แก้ปัญหาตรงนี้ ถ้ามีการจัดหาแหล่งน้ำสะอาดและเครื่องกรองน้ำที่มีมาตรฐานในชุมชนก็คงดีค่ะ อย่างทำน้ำประปาให้ชุมชน โรงเรียน หรือช่วยหาน้ำสำหรับทำเกษตร เจาะน้ำบาดาล ขุดสระไว้ก็คงช่วยให้พวกเรามีน้ำสะอาดไว้ใช้และผลผลิตทางการเกษตรน่าจะดีขึ้นค่ะ”
More>>
คุณครูอุไรวรรณ สมจิตต์
[23 มีนาคม 2558 16:14 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1550 คน

ผู้อุปการะนายยงยุทธ ใต้เงาสน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542

More>>
ครอบครัววิทูรปกรณ์
[23 มีนาคม 2558 16:00 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1709 คน

อุปการะเด็กจำนวน 4 คนของมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543

การช่วยให้พวกเขาสามารถพึ่งตนเองได้ ยังทำให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วย

More>>
คุณชนาวีร์ ประทุมสูตร
[10 มกราคม 2557 17:00 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2114 คน

อดีตเด็กในความอุปการะจากโครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนบางซื่อ จ.กรุงเทพฯ
ปัจจุบันเป็นผู้อุปการะเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

"ผมเชื่อครับว่าสังคมยังมีโอกาสให้เด็กๆ อยู่เสมอ..
และเชื่อครับว่ามูลนิธิฯ สามารถเติมช่องว่างของโอกาสตรงนี้ให้เต็มได้"
More>>
คุณเกียรติณรงค์ โคมิน
[16 สิงหาคม 2555 17:00 น.]จำนวนผู้เข้าชม 9503 คน

ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท Hanjin Shipping (Thailand) Co.,Ltd.
ผู้อุปการะเด็ก 4 คนของมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี พศ.2543

...ของขวัญแต่ละชิ้นล้วนมีประโยชน์...นอกจากจะช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังมีเป็นเหมือนกำลังใจที่ช่วยให้เขามีพลังสู้กับอุปสรรคต่างๆ...
More>>
   1 2 3 4 5

COPYRIGHT © 2016 BY WORLD VISION FOUNDATION OF THAILAND
Engine by MAKEWEBEASY