Thai | English
ดูของขวัญในตระกร้า   
    การศึกษา
    อนามัย
    อาหารและอาชีพ
    โครงการพิเศษต่างๆ
    บริจาคโครงการอื่นๆ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 79
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,095,223
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ
[10 กันยายน 2551 18:19 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8215 คน
"วันหนึ่งหากเขาไม่คิดจะเรียนต่อ เขาก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้ด้วยทักษะอาชีพที่เขามี"

โครงการ 'เติมชีวิตด้วยการให้' เป็นโครงการที่ดี ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของเด็ก เป็นการฝึกทักษะให้แก่เด็กไว้ อย่างน้อยก็สามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองได้

ตัวผมเองได้บริจาค 'ก้อนเชื้อเห็ด' มาแล้ว 2 ครั้ง เพราะผมคิดว่าเห็ดเป็นอาหารที่มีคุณค่าสูง และการเพาะเลี้ยงดูแลก็ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้พื้นที่มาก บางคนที่ไม่ชอบหรือไม่สามารถทานเนื้อสัตว์ได้ ก็สามารถรับประทานเห็ดแทน

แต่เหนือสิ่งอื่นใด การเพาะเห็ดนอกจากบริโภคภายในครัวเรือนแล้ว ยังสามารถนำไปขาย สร้างรายได้จนกลายเป็นอาชีพให้แก่ครอบครัวเด็กได้ในที่สุดครับ
บทสัมภาษณ์
- นางสยาม ผู้ใหญ่บ้านในโครงการพัฒนา ความอยุ่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชน หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด [10 กันยายน 2551 18:19 น.]
- คุณครูอุไรวรรณ สมจิตต์ [10 กันยายน 2551 18:19 น.]
- ครอบครัววิทูรปกรณ์ [10 กันยายน 2551 18:19 น.]
- คุณชนาวีร์ ประทุมสูตร [10 กันยายน 2551 18:19 น.]
- คุณเกียรติณรงค์ โคมิน [10 กันยายน 2551 18:19 น.]
- คุณอมรรัตน์ อินทรวัลทิพย์ [10 กันยายน 2551 18:19 น.]
- คุณศรุต โรจนทัพพะ [10 กันยายน 2551 18:19 น.]
- คุณชญานี เปี่ยมทิพย์มนัส [10 กันยายน 2551 18:19 น.]
- คุณวรนุช ศรีพงษ์สาร [10 กันยายน 2551 18:19 น.]
- คุณไพบูลย์ ธโนปจัยสิทธิกุล [10 กันยายน 2551 18:19 น.]
ดูทั้งหมด

COPYRIGHT © 2016 BY WORLD VISION FOUNDATION OF THAILAND
Engine by MAKEWEBEASY