Thai | English
ดูของขวัญในตระกร้า   
    การศึกษา
    อนามัย
    อาหารและอาชีพ
    โครงการพิเศษต่างๆ
    บริจาคโครงการอื่นๆ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 55
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,095,199
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
[15 กุมภาพันธ์ 2554 15:30 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4347 คน
"ผมคิดว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเรื่องทั่วไปที่ทุกคนอยากทำอยู่แล้ว หลายครั้งเราก็สงสัยว่านอกเหนือไปจากการบริจาคเงินแล้ว เรายังสามารถทำอย่างอื่นที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการโดยตรงได้อย่างไร หากดูจากข้อมูลที่มูลนิธิฯ ส่งมาให้จะพบว่าแม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่ก็ยังมีผู้ที่ยากไร้อยู่มาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพราะฉะนั้นหากเรามีกำลังที่จะ 'อุปการะเด็ก' ได้ก็น่าจะช่วยกัน เพราะจริงๆ ก็ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับสิ่งที่เราใช้จ่ายอยู่ทุกวัน

...สิ่งที่ได้ตอบแทนมานั้นคือความสุขใจที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่น แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือเราได้ช่วยเหลือประเทศชาติของเรา ทำให้คนด้อยโอกาสได้มีโอกาสและได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน จนสามารถเลี้ยงตนเองได้ และเป็นคนดีของสังคม เป็นกำลังสำคัญของสังคม ไม่แน่ใจว่าอนาคตเขาอาจเป็นคนที่สามารถช่วยพัฒนาประเทศ และนำเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็เป็นได้"
บทสัมภาษณ์
- นางสยาม ผู้ใหญ่บ้านในโครงการพัฒนา ความอยุ่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชน หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด [15 กุมภาพันธ์ 2554 15:30 น.]
- คุณครูอุไรวรรณ สมจิตต์ [15 กุมภาพันธ์ 2554 15:30 น.]
- ครอบครัววิทูรปกรณ์ [15 กุมภาพันธ์ 2554 15:30 น.]
- คุณชนาวีร์ ประทุมสูตร [15 กุมภาพันธ์ 2554 15:30 น.]
- คุณเกียรติณรงค์ โคมิน [15 กุมภาพันธ์ 2554 15:30 น.]
- คุณอมรรัตน์ อินทรวัลทิพย์ [15 กุมภาพันธ์ 2554 15:30 น.]
- คุณศรุต โรจนทัพพะ [15 กุมภาพันธ์ 2554 15:30 น.]
- คุณชญานี เปี่ยมทิพย์มนัส [15 กุมภาพันธ์ 2554 15:30 น.]
- คุณวรนุช ศรีพงษ์สาร [15 กุมภาพันธ์ 2554 15:30 น.]
- คุณไพบูลย์ ธโนปจัยสิทธิกุล [15 กุมภาพันธ์ 2554 15:30 น.]
ดูทั้งหมด

COPYRIGHT © 2016 BY WORLD VISION FOUNDATION OF THAILAND
Engine by MAKEWEBEASY