Thai | English
ดูของขวัญในตระกร้า   
    การศึกษา
    อนามัย
    อาหารและอาชีพ
    โครงการพิเศษต่างๆ
    บริจาคโครงการอื่นๆ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 114
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,095,258
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
คุณไพบูลย์ ธโนปจัยสิทธิกุล
[6 ตุลาคม 2554 16:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3805 คน
"ทุกๆ ปีมีภัยธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ ผมอยากช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยเหลือเด็กและผู้ยากไร้
ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น จึงเลือกบริจาค ถุงยังชีพ เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์กบ และพันธุ์ปลา ผ่านโครงการ
'เติมชีวิตด้วยการให้'

เพราะส่วนตัวแล้ว ผมเชื่อว่ามูลนิธิฯ สามารถเข้าถึงพื้นที่จริงและนำความช่วยเหลือจากเรา
ไปถึงมือของเด็กและผู้ยากไร้ได้มากกว่า ของแต่ละอย่างก็ตรงตามความต้องการ ช่วยสร้าง
แหล่งอาหารให้กับครอบครัว และยังเป็นอาชีพให้กับเขาได้

ผมอยากให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน....สำหรับผมแล้ว สิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมา มันเป็นความสบายใจ เป็น
ความสุขอย่างที่เราได้มอบโอกาสให้ผู้ที่เดือดร้อน เป็นการตอบแทนกลับคืนสังคมอีกทาง"

บทสัมภาษณ์
- นางสยาม ผู้ใหญ่บ้านในโครงการพัฒนา ความอยุ่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชน หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด [6 ตุลาคม 2554 16:17 น.]
- คุณครูอุไรวรรณ สมจิตต์ [6 ตุลาคม 2554 16:17 น.]
- ครอบครัววิทูรปกรณ์ [6 ตุลาคม 2554 16:17 น.]
- คุณชนาวีร์ ประทุมสูตร [6 ตุลาคม 2554 16:17 น.]
- คุณเกียรติณรงค์ โคมิน [6 ตุลาคม 2554 16:17 น.]
- คุณอมรรัตน์ อินทรวัลทิพย์ [6 ตุลาคม 2554 16:17 น.]
- คุณศรุต โรจนทัพพะ [6 ตุลาคม 2554 16:17 น.]
- คุณชญานี เปี่ยมทิพย์มนัส [6 ตุลาคม 2554 16:17 น.]
- คุณวรนุช ศรีพงษ์สาร [6 ตุลาคม 2554 16:17 น.]
- คุณไพบูลย์ ธโนปจัยสิทธิกุล [6 ตุลาคม 2554 16:17 น.]
ดูทั้งหมด

COPYRIGHT © 2016 BY WORLD VISION FOUNDATION OF THAILAND
Engine by MAKEWEBEASY