Thai | English
ดูของขวัญในตระกร้า   
    การศึกษา
    อนามัย
    อาหารและอาชีพ
    โครงการพิเศษต่างๆ
    บริจาคโครงการอื่นๆ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 63
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,095,207
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
คุณเบญจา ตั้งกิจทนงศักดิ์
[22 ธันวาคม 2551 16:16 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6606 คน
"การทำสิ่งดีนั้นน่าภูมิใจและมีเกียรติ บางครั้งอาจเหนื่อยและท้อ แต่มีคนที่ลำบากกว่าเราอีกมาก ที่เขาไม่มีทางเลือก หรือไม่มีเวลาแม้แต่จะรู้สึกว่าตัวเองกำลังลำบาก"

ปกติก็บริจาคให้กับมูลนิธิฯ เป็นระยะอยู่แล้ว แต่ก็สนใจแค็ตตาล็อก 'เติมชีวิตด้วยการให้' เพราะรายการที่นำเสนอเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน และสร้างงาน สร้างโอกาสให้กับผู้รับได้อย่างดี

การให้ความรู้ อาชีพ ที่ทำกิน คำแนะนำ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในวงกว้าง และในระยะยาวกว่าการให้เปล่า และผู้รับเองก็จะเกิดความภาคภูมิใจกว่าการรับฝ่ายเดียว

การให้ 'อุปกรณ์กีฬา' กับเด็กๆ เป็นการส่งเสริมให้เขาเล่นกีฬา นอกจากจะได้ในเรื่องสุขภาพที่แข็งแรง ยังรวมถึงการสอนให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งนับวันตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้แทบหาไม่เจอ เป็นการลดความเห็นแก่ตัวได้ในระดับหนึ่ง

หากส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าเราคงได้ผู้ใหญ่ที่ดีมากขึ้นในอนาคต เป็นน้ำดีของสังคมต่อไป

บทสัมภาษณ์
- นางสยาม ผู้ใหญ่บ้านในโครงการพัฒนา ความอยุ่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชน หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด [22 ธันวาคม 2551 16:16 น.]
- คุณครูอุไรวรรณ สมจิตต์ [22 ธันวาคม 2551 16:16 น.]
- ครอบครัววิทูรปกรณ์ [22 ธันวาคม 2551 16:16 น.]
- คุณชนาวีร์ ประทุมสูตร [22 ธันวาคม 2551 16:16 น.]
- คุณเกียรติณรงค์ โคมิน [22 ธันวาคม 2551 16:16 น.]
- คุณอมรรัตน์ อินทรวัลทิพย์ [22 ธันวาคม 2551 16:16 น.]
- คุณศรุต โรจนทัพพะ [22 ธันวาคม 2551 16:16 น.]
- คุณชญานี เปี่ยมทิพย์มนัส [22 ธันวาคม 2551 16:16 น.]
- คุณวรนุช ศรีพงษ์สาร [22 ธันวาคม 2551 16:16 น.]
- คุณไพบูลย์ ธโนปจัยสิทธิกุล [22 ธันวาคม 2551 16:16 น.]
ดูทั้งหมด

COPYRIGHT © 2016 BY WORLD VISION FOUNDATION OF THAILAND
Engine by MAKEWEBEASY