Thai | English
ดูของขวัญในตระกร้า   
    การศึกษา
    อนามัย
    อาหารและอาชีพ
    โครงการพิเศษต่างๆ
    บริจาคโครงการอื่นๆ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 58
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,092,553
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
คุณเกียรติณรงค์ โคมิน
[16 สิงหาคม 2555 17:00 น.]จำนวนผู้เข้าชม 9492 คน
"ผมชอบรายการของขวัญในแค็ตตาล็อก 'เติมชีวิตด้วยการให้' มากครับ เพราะของขวัญแต่ละชิ้นล้วนมีประโยชน์กับเด็กและครอบครัวของเขาจริงๆ นอกจากจะช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นเหมือนกำลังใจที่ช่วยให้เขามีพลังสู้กับอุปสรรคต่างๆ

ตัวผมเลือกบริจาค 'อุปการณ์ช่วยเหลือเด็กทุพพลภาพ' เพราะคิดว่าเด็กกลุ่มนี้เขาต้องการโอกาสและกำลังใจเป็นพิเศษ ผมเชื่อว่าของขวัญชิ้นนี้จะช่วยให้เขาสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวก และสามารถแสดงศักยภาพที่ตนมีได้เต็มที่มากขึ้น"
บทสัมภาษณ์
- นางสยาม ผู้ใหญ่บ้านในโครงการพัฒนา ความอยุ่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชน หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด [16 สิงหาคม 2555 17:00 น.]
- คุณครูอุไรวรรณ สมจิตต์ [16 สิงหาคม 2555 17:00 น.]
- ครอบครัววิทูรปกรณ์ [16 สิงหาคม 2555 17:00 น.]
- คุณชนาวีร์ ประทุมสูตร [16 สิงหาคม 2555 17:00 น.]
- คุณเกียรติณรงค์ โคมิน [16 สิงหาคม 2555 17:00 น.]
- คุณอมรรัตน์ อินทรวัลทิพย์ [16 สิงหาคม 2555 17:00 น.]
- คุณศรุต โรจนทัพพะ [16 สิงหาคม 2555 17:00 น.]
- คุณชญานี เปี่ยมทิพย์มนัส [16 สิงหาคม 2555 17:00 น.]
- คุณวรนุช ศรีพงษ์สาร [16 สิงหาคม 2555 17:00 น.]
- คุณไพบูลย์ ธโนปจัยสิทธิกุล [16 สิงหาคม 2555 17:00 น.]
ดูทั้งหมด

COPYRIGHT © 2016 BY WORLD VISION FOUNDATION OF THAILAND
Engine by MAKEWEBEASY