Thai | English
ดูของขวัญในตระกร้า   
    การศึกษา
    อนามัย
    อาหารและอาชีพ
    โครงการพิเศษต่างๆ
    บริจาคโครงการอื่นๆ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 66
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,095,210
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
คุณอุบลศรี วรรธนเศรณี
[15 กุมภาพันธ์ 2554 13:48 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3602 คน
"รายการของขวัญในแค็ตตาล็อก 'เติมชีวิตด้วยการให้' มีประโยชน์มากค่ะ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพให้ครอบครัวในชุมชนยากไร้ ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีปัจจัยในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ลูกหลาน

ที่เลือกบริจาค 'ก้อนเชื้อเห็ด' และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น 'เมล็ดพันธุ์ข้าว' 'อุปกรณ์การเกษตร' เป็นพิเศษเพราะเห็นว่าเด็กๆ ไม่ค่อยชอบทานผัก เห็ดมีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง และข้าวก็เป็นสิ่งที่เราต้องทานทุกวันอยู่แล้ว เด็กๆ จะได้ใช้เครื่องมือต่างๆ ปลูกผักสวนครัวไปด้วย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น จึงคิดว่าเหมาะสมกับเด็กๆ ที่สุดแล้วค่ะ"
บทสัมภาษณ์
- นางสยาม ผู้ใหญ่บ้านในโครงการพัฒนา ความอยุ่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชน หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด [15 กุมภาพันธ์ 2554 13:48 น.]
- คุณครูอุไรวรรณ สมจิตต์ [15 กุมภาพันธ์ 2554 13:48 น.]
- ครอบครัววิทูรปกรณ์ [15 กุมภาพันธ์ 2554 13:48 น.]
- คุณชนาวีร์ ประทุมสูตร [15 กุมภาพันธ์ 2554 13:48 น.]
- คุณเกียรติณรงค์ โคมิน [15 กุมภาพันธ์ 2554 13:48 น.]
- คุณอมรรัตน์ อินทรวัลทิพย์ [15 กุมภาพันธ์ 2554 13:48 น.]
- คุณศรุต โรจนทัพพะ [15 กุมภาพันธ์ 2554 13:48 น.]
- คุณชญานี เปี่ยมทิพย์มนัส [15 กุมภาพันธ์ 2554 13:48 น.]
- คุณวรนุช ศรีพงษ์สาร [15 กุมภาพันธ์ 2554 13:48 น.]
- คุณไพบูลย์ ธโนปจัยสิทธิกุล [15 กุมภาพันธ์ 2554 13:48 น.]
ดูทั้งหมด

COPYRIGHT © 2016 BY WORLD VISION FOUNDATION OF THAILAND
Engine by MAKEWEBEASY