Thai | English
ดูของขวัญในตระกร้า   
    การศึกษา
    อนามัย
    อาหารและอาชีพ
    โครงการพิเศษต่างๆ
    บริจาคโครงการอื่นๆ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 53
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,095,197
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
คุณสมชาย ขันติธีรธรรม
[4 กุมภาพันธ์ 2554 17:08 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3242 คน

"ผมชอบรายการของขวัญในแค็ตตาล็อก 'เติมชีวิตด้วยการให้' เพราะเป็นของที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ เด็กๆ สามารถนำไปต่อยอดชีวิต ช่วยให้เขาสามารถยืนได้ด้วยตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป รายการของขวัญที่มูลนิธิฯ จัดสรรมาให้เลือกนั้นก็มีส่วนช่วยสนับสนุนชีวิตของเด็กจริงๆ ผมจึงยิ่งมั่นใจว่าเด็กๆ จะได้รับประโยชน์จากของขวัญที่ผมมอบให้

อย่าง 'ชุดหนังสือสำหรับห้องสมุดโรงเรียน' ผมเลือกให้เด็กๆ ทุกปี เพราะการที่คนเราจะทำอะไร สำคัญที่สุดคือต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หนังสือจึงเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ เขาก็จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ฉะนั้นแล้ว อะไรก็ตามที่เอื้อให้เด็กๆ สามารถพัฒนาตนเองได้ ผมว่ามันคุ้มค่ามากกับการสนับสนุนอนาคตของชาติเหล่านี้"
บทสัมภาษณ์
- นางสยาม ผู้ใหญ่บ้านในโครงการพัฒนา ความอยุ่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชน หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด [4 กุมภาพันธ์ 2554 17:08 น.]
- คุณครูอุไรวรรณ สมจิตต์ [4 กุมภาพันธ์ 2554 17:08 น.]
- ครอบครัววิทูรปกรณ์ [4 กุมภาพันธ์ 2554 17:08 น.]
- คุณชนาวีร์ ประทุมสูตร [4 กุมภาพันธ์ 2554 17:08 น.]
- คุณเกียรติณรงค์ โคมิน [4 กุมภาพันธ์ 2554 17:08 น.]
- คุณอมรรัตน์ อินทรวัลทิพย์ [4 กุมภาพันธ์ 2554 17:08 น.]
- คุณศรุต โรจนทัพพะ [4 กุมภาพันธ์ 2554 17:08 น.]
- คุณชญานี เปี่ยมทิพย์มนัส [4 กุมภาพันธ์ 2554 17:08 น.]
- คุณวรนุช ศรีพงษ์สาร [4 กุมภาพันธ์ 2554 17:08 น.]
- คุณไพบูลย์ ธโนปจัยสิทธิกุล [4 กุมภาพันธ์ 2554 17:08 น.]
ดูทั้งหมด

COPYRIGHT © 2016 BY WORLD VISION FOUNDATION OF THAILAND
Engine by MAKEWEBEASY