Thai | English
ดูของขวัญในตระกร้า   
    การศึกษา
    อนามัย
    อาหารและอาชีพ
    โครงการพิเศษต่างๆ
    บริจาคโครงการอื่นๆ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 75
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,095,219
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
คุณวีณา พันธ์เจริญกิจ
[4 กุมภาพันธ์ 2554 15:57 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3652 คน

"ดิฉันชอบโครงการ 'เติมชีวิตด้วยการให้' ตรงที่มีความชัดเจนว่ามีสิ่งของอะไรบ้าง มีหลายตัวเลือก ยิ่งเห็นว่าบางอย่าง เช่น เมล็ดพันธุ์พืชหรือพันธุ์ปลาดุก เป็นการสร้างอาชีพให้กับพวกเขาก็ยิ่งชอบ คิดว่าเป็นการกระจายรายได้ ช่วยลดช่องว่างในสังคม ดีทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคม ทั้งช่วยให้เขามีอาชีพและเป็นคนดีของสังคม

ที่ตัดสินใจเลือกบริจาค 'ชุดกันหนาว' เพราะเห็นว่าทางภาคเหนืออากาศหนาวมาก ตัวเองเห็นใจความยากไร้ของพวกเขาอยู่แล้ว อย่างน้อยของขวัญจากเราได้ช่วยให้เขามีความอบอุ่นขึ้นบ้าง แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย แต่ก็รู้สึกดีใจและยินดี"
บทสัมภาษณ์
- นางสยาม ผู้ใหญ่บ้านในโครงการพัฒนา ความอยุ่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชน หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด [4 กุมภาพันธ์ 2554 15:57 น.]
- คุณครูอุไรวรรณ สมจิตต์ [4 กุมภาพันธ์ 2554 15:57 น.]
- ครอบครัววิทูรปกรณ์ [4 กุมภาพันธ์ 2554 15:57 น.]
- คุณชนาวีร์ ประทุมสูตร [4 กุมภาพันธ์ 2554 15:57 น.]
- คุณเกียรติณรงค์ โคมิน [4 กุมภาพันธ์ 2554 15:57 น.]
- คุณอมรรัตน์ อินทรวัลทิพย์ [4 กุมภาพันธ์ 2554 15:57 น.]
- คุณศรุต โรจนทัพพะ [4 กุมภาพันธ์ 2554 15:57 น.]
- คุณชญานี เปี่ยมทิพย์มนัส [4 กุมภาพันธ์ 2554 15:57 น.]
- คุณวรนุช ศรีพงษ์สาร [4 กุมภาพันธ์ 2554 15:57 น.]
- คุณไพบูลย์ ธโนปจัยสิทธิกุล [4 กุมภาพันธ์ 2554 15:57 น.]
ดูทั้งหมด

COPYRIGHT © 2016 BY WORLD VISION FOUNDATION OF THAILAND
Engine by MAKEWEBEASY