Thai | English
ดูของขวัญในตระกร้า   
    การศึกษา
    อนามัย
    อาหารและอาชีพ
    โครงการพิเศษต่างๆ
    บริจาคโครงการอื่นๆ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 62
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,095,206
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
คุณพรภัทร์ วิฑูรชาติ
[4 กุมภาพันธ์ 2554 16:38 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6413 คน

"ชอบรายการของขวัญ 'เติมชีวิตด้วยการให้' ที่มูลนิธิฯ จัดมาให้ทุกปีค่ะ เพราะส่วนตัวแล้วอยากส่งของขวัญไปให้ แต่ไม่รู้ว่าอะไรที่เหมาะสม และผู้รับจะได้ใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการของเขาจริงๆ พอเห็นรายการของขวัญจึงรู้สึกดีมาก จะตั้งใจเลือกทุกครั้งและจะพยายามให้ของที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละปี เพราะอยากให้เขาได้รับของทุกแบบ

ที่เลือกให้ 'เครื่องกรองน้ำและถังเก็บน้ำ' เพราะอยากให้เด็กๆ มีน้ำสะอาดดื่มและเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง เพราะน้ำเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต คงจะดีหากเด็กๆ ได้ดื่มน้ำที่สะอาด เพราะจะช่วยให้เขามีสุขภาพพลานามัยที่ดี เมื่อมีความสุขทางกายแล้ว ใจก็จะมีความสุขตามไปด้วย จะช่วยให้เขาเรียนหนังสือและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพต่อไป"
บทสัมภาษณ์
- นางสยาม ผู้ใหญ่บ้านในโครงการพัฒนา ความอยุ่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชน หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด [4 กุมภาพันธ์ 2554 16:38 น.]
- คุณครูอุไรวรรณ สมจิตต์ [4 กุมภาพันธ์ 2554 16:38 น.]
- ครอบครัววิทูรปกรณ์ [4 กุมภาพันธ์ 2554 16:38 น.]
- คุณชนาวีร์ ประทุมสูตร [4 กุมภาพันธ์ 2554 16:38 น.]
- คุณเกียรติณรงค์ โคมิน [4 กุมภาพันธ์ 2554 16:38 น.]
- คุณอมรรัตน์ อินทรวัลทิพย์ [4 กุมภาพันธ์ 2554 16:38 น.]
- คุณศรุต โรจนทัพพะ [4 กุมภาพันธ์ 2554 16:38 น.]
- คุณชญานี เปี่ยมทิพย์มนัส [4 กุมภาพันธ์ 2554 16:38 น.]
- คุณวรนุช ศรีพงษ์สาร [4 กุมภาพันธ์ 2554 16:38 น.]
- คุณไพบูลย์ ธโนปจัยสิทธิกุล [4 กุมภาพันธ์ 2554 16:38 น.]
ดูทั้งหมด

COPYRIGHT © 2016 BY WORLD VISION FOUNDATION OF THAILAND
Engine by MAKEWEBEASY