Thai | English
ดูของขวัญในตระกร้า   
    การศึกษา
    อนามัย
    อาหารและอาชีพ
    โครงการพิเศษต่างๆ
    บริจาคโครงการอื่นๆ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 68
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,095,212
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
คุณนันทสิริ อัสสกุล
[6 ตุลาคม 2554 15:38 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4599 คน
"ตอนแรกที่ได้รับแค็ตตาล็อก 'เติมชีวิตด้วยการให้' รู้สึกว่าของขวัญแต่ละชิ้นเป็นประโยชน์กับเด็กแต่ละคนมาก
บางอย่างไปต่อยอดอนาคตของเขาได้

ดิฉันเลือกบริจาคชุดนักเรียน เครื่องกรองน้ำ ชุดหนังสือห้องสมุด ลูกหมู และปรับปรุงห้องน้ำของโรงเรียน
เพราะเห็นว่าเด็กๆ ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเกือบทุกวัน จึงอยากให้เขามีน้ำสะอาดดื่ม และมีสุขอนามัยที่ดี
อยากให้ได้อ่านหนังสือที่มีประโยชน์ เขาจะได้เป็นเด็กที่รักการอ่าน

การได้เห็นเด็กๆ มีความสุข และมีชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้ดิฉันมีความสุข เพราะมันคือความอิ่มใจที่ได้แบ่งปัน
โอกาสที่มีไปช่วยเหลือผูู้อื่นในสังคม"

บทสัมภาษณ์
- นางสยาม ผู้ใหญ่บ้านในโครงการพัฒนา ความอยุ่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชน หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด [6 ตุลาคม 2554 15:38 น.]
- คุณครูอุไรวรรณ สมจิตต์ [6 ตุลาคม 2554 15:38 น.]
- ครอบครัววิทูรปกรณ์ [6 ตุลาคม 2554 15:38 น.]
- คุณชนาวีร์ ประทุมสูตร [6 ตุลาคม 2554 15:38 น.]
- คุณเกียรติณรงค์ โคมิน [6 ตุลาคม 2554 15:38 น.]
- คุณอมรรัตน์ อินทรวัลทิพย์ [6 ตุลาคม 2554 15:38 น.]
- คุณศรุต โรจนทัพพะ [6 ตุลาคม 2554 15:38 น.]
- คุณชญานี เปี่ยมทิพย์มนัส [6 ตุลาคม 2554 15:38 น.]
- คุณวรนุช ศรีพงษ์สาร [6 ตุลาคม 2554 15:38 น.]
- คุณไพบูลย์ ธโนปจัยสิทธิกุล [6 ตุลาคม 2554 15:38 น.]
ดูทั้งหมด

COPYRIGHT © 2016 BY WORLD VISION FOUNDATION OF THAILAND
Engine by MAKEWEBEASY