Thai | English
ดูของขวัญในตระกร้า   
    การศึกษา
    อนามัย
    อาหารและอาชีพ
    โครงการพิเศษต่างๆ
    บริจาคโครงการอื่นๆ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 56
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,092,551
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
ครอบครัววิทูรปกรณ์
[23 มีนาคม 2558 16:00 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1694 คน


"...ที่เลือกบริจาค
ลูกหมู ให้กับเขาเพราะเคยไปเห็นการเลี้ยงหมูหลุมจากโครงการของมูลนิธิฯ เห็นว่าการเลี้ยงไม่ยุ่งยาก ในขณะเดียวกันก็ทำให้ดินมีปุ๋ยมากขึ้น ช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และยังสามารถขายลูกหมูเป็นรายได้อีกด้วย
สำหรับโครงการ
'เติมชีวิตด้วยการให้' เป็นโครงการที่ดี ที่ผ่านมามูลนิธิฯ จัดสรรสิ่งต่างๆ ที่เราก็เห็นด้วยว่าจำเป็นและเหมาะสมกับเด็กจริงๆ และส่วนใหญ่จะช่วยให้เขามีสุขภาพดีขึ้น อีกอย่างคือช่วยให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองได้ และยังทำให้เขาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วย โดยเฉพาะการสร้างอาชีพต่างๆ ก็ดีมาก อย่างน้อยก็ทำให้เขามีอาชีพที่แน่นอน"

บทสัมภาษณ์
- นางสยาม ผู้ใหญ่บ้านในโครงการพัฒนา ความอยุ่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชน หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด [23 มีนาคม 2558 16:00 น.]
- คุณครูอุไรวรรณ สมจิตต์ [23 มีนาคม 2558 16:00 น.]
- ครอบครัววิทูรปกรณ์ [23 มีนาคม 2558 16:00 น.]
- คุณชนาวีร์ ประทุมสูตร [23 มีนาคม 2558 16:00 น.]
- คุณเกียรติณรงค์ โคมิน [23 มีนาคม 2558 16:00 น.]
- คุณอมรรัตน์ อินทรวัลทิพย์ [23 มีนาคม 2558 16:00 น.]
- คุณศรุต โรจนทัพพะ [23 มีนาคม 2558 16:00 น.]
- คุณชญานี เปี่ยมทิพย์มนัส [23 มีนาคม 2558 16:00 น.]
- คุณวรนุช ศรีพงษ์สาร [23 มีนาคม 2558 16:00 น.]
- คุณไพบูลย์ ธโนปจัยสิทธิกุล [23 มีนาคม 2558 16:00 น.]
ดูทั้งหมด

COPYRIGHT © 2016 BY WORLD VISION FOUNDATION OF THAILAND
Engine by MAKEWEBEASY