Thai | English
ดูของขวัญในตระกร้า   
    การศึกษา
    อนามัย
    อาหารและอาชีพ
    โครงการพิเศษต่างๆ
    บริจาคโครงการอื่นๆ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 52
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,095,196
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
ครอบครัวระวีแสงสูรย์
[22 ธันวาคม 2551 15:10 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5697 คน
"ถ้าให้ปลาเขาทาน วันเดียวก็หมด แต่ถ้าสอนวิธีจับปลาให้เขา เขาก็จะมีปลาทานไปตลอดชีวิต"

จำได้ว่าครั้งแรกที่ได้รับแค็ตตาล็อก 'เติมชีวิตด้วยการ' รู้สึกชอบเลยล่ะ เพราะแต่ละรายการที่มีไม่ใช่เพียงเราบริจาคให้เขา แต่ช่วยส่งเสริมให้เขามีชีวิตที่ยั่งยืน สามารถทำงานหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวด้วยสิ่งที่เราบริจาคได้
เช่น บ่อเลี้ยงปลาดุก หรือ เมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้า นอกจากเขาจะสามารถปลูกหรือเลี้ยงเพื่อบริโภคกันในครอบครัวแล้ว ผลผลิตที่เหลือยังสามารถนำไปขายหารายได้เสริม จนพัฒนากลายเป็นอาชีพที่ยั่งยืน

ในฐานะผู้สนับสนุนและเฝ้ามองพัฒนาการของครอบครัวที่เราบริจาคแล้ว น่าชื่นใจมากค่ะ และคิดว่าจะทำต่อไป เพราะเราตัดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยออกและนำมาช่วยพัฒนาชีวิตของผู้อื่น ได้ประโยชน์และคุ้มค่ากว่าจริงๆ ค่ะ"
บทสัมภาษณ์
- นางสยาม ผู้ใหญ่บ้านในโครงการพัฒนา ความอยุ่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชน หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด [22 ธันวาคม 2551 15:10 น.]
- คุณครูอุไรวรรณ สมจิตต์ [22 ธันวาคม 2551 15:10 น.]
- ครอบครัววิทูรปกรณ์ [22 ธันวาคม 2551 15:10 น.]
- คุณชนาวีร์ ประทุมสูตร [22 ธันวาคม 2551 15:10 น.]
- คุณเกียรติณรงค์ โคมิน [22 ธันวาคม 2551 15:10 น.]
- คุณอมรรัตน์ อินทรวัลทิพย์ [22 ธันวาคม 2551 15:10 น.]
- คุณศรุต โรจนทัพพะ [22 ธันวาคม 2551 15:10 น.]
- คุณชญานี เปี่ยมทิพย์มนัส [22 ธันวาคม 2551 15:10 น.]
- คุณวรนุช ศรีพงษ์สาร [22 ธันวาคม 2551 15:10 น.]
- คุณไพบูลย์ ธโนปจัยสิทธิกุล [22 ธันวาคม 2551 15:10 น.]
ดูทั้งหมด

COPYRIGHT © 2016 BY WORLD VISION FOUNDATION OF THAILAND
Engine by MAKEWEBEASY